Правила и условия за ползване на уеб сайта

1. Авторско право

Цялото съдържание на този уеб сайт е защитено с авторско право на RS Components Ltd, неговия оторизиран дистрибутор или неговите лицензодатели. Всички права запазени. Възпроизвеждането на част от или цялото съдържание на този уеб сайт под каквато и да е форма е забранено, освен само за лична употреба и не може да се копира и споделя с трета страна. Разрешението за прекопиране за лична употреба не позволява включване на материал или част от него в който и да е друг уеб сайт, електронна система за извличане, публикация или каквато и да е друга работа (независимо дали е на хартиен носител, електронна или друга).

2. Отказ от отговорност

RS Components Ltd, неговият оторизиран дистрибутор или неговите лицензодатели не дават никакви гаранции, декларации или ангажименти относно: (a) която и да е част от съдържанието на този уеб сайт (включително, без ограничение, каквото и да било по отношение на качеството, точността, пълнотата или пригодността за целта на което и да е такова съдържание); или (б) каквото и да е съдържание на който и да е друг уеб сайт, препратен или достъпен чрез хипервръзки или по друг начин чрез този уеб сайт („Сайт на трета страна“). RS Components Ltd, неговият оторизиран дистрибутор или неговите лицензодатели не насърчават или одобряват съдържанието на който и да е Сайт на трета страна, нито RS Components Ltd, неговият оторизиран дистрибутор или неговите лицензодатели ще носят отговорност във връзка с който и да е от тях (включително, но не само, отговорност, произтичаща от всяко твърдение, че съдържанието на който и да е Сайт на трета страна нарушава който и да е закон или правата на което и да е лице или е нецензурно, клеветническо или скандално).

3. Оторизиран дистрибутор

Този уеб сайт се управлява от оторизирания дистрибутор на RS Components Ltd, посочен в раздела „Свържете се с нас“. Всички поръчки, направени през този уеб сайт, се извършват от оторизирания дистрибутор, като оторизираният дистрибутор носи отговорност за съдържанието на уеб сайта.