Пасивни компоненти

Пасивният компонент е модул, който не изисква енергия за да функционира, с изключение на наличната верига за променлив ток (AC), към която е свързан. Пасивният модул не е способен да увеличава мощността си и не е източник на енергия. Примери за типичен пасивен компонент са: резистори, индуктори, кондензатори и трансформатори, които заедно са необходими за изграждане на всяка електрическа или електронна верига.

Пасивните устройства могат да се използват поотделно или свързани заедно в рамките на верига, или в серия, или в паралелна комбинация за управление на сложни вериги или сигнали.

Типове пасивни компоненти

  • Кондензатори

Кондензаторът е компонент, който може да събира и задържа заряд по начин, подобен на функционирането на батерията. Кондензаторът е направен от 2 близо поставени проводника (обикновено пластини), които са разделени от диелектричен материал. Плочите натрупват електрически заряд, когато са свързани към източника на захранване. Едната пластина натрупва положителен заряд, а другата пластина натрупва отрицателен заряд. Може да задържи заряда, дори когато напрежението вече не е приложено. Различните видове кондензатори са филмови кондензатори, слюдени кондензатори, керамични кондензатори, електролитни кондензатори, алуминиеви електролитни кондензатори, танталови електролитни кондензатори и кондензатори за корекция на коефициента на мощност.

  • Резистори

Резистор електрическо устройство, което се противопоставя на потока на електрически ток. Въпреки че резисторът не усилва или оформя електрическия ток по никакъв начин, той е мощно малко устройство, тъй като Ви позволява да спрете токовия поток по много контролиран начин.

  • Индуктори

Индукторът е пасивно устройство, което може да съхранява или доставя енергия, но не може да я генерира. Идеалният индуктор е без загуби, което означава, че може да съхранява енергия за неопределено време, тъй като не се губи енергия под формата на топлина. Индукторите понякога са известни като намотки, дросели, електромагнити и соленоиди.

  • Феритни сърцевини

Феритната сърцевина е керамично съединение, което включва смес от желязо и друг вид метал. Феритът е често срещан в много видове елетрически компоненти, включително антени. Тази магнитна сърцевина разполага с навити компоненти, като намотки от трансформатор и индуктори. Това е полезно, защото предлага ниска електрическа проводимост заедно с висока магнитна пропускливост.

  • Компоненти за защита от пренапрежение

Днес защитата срещу пренапрежение е част от почти всеки дом или офис. Те осигуряват на Вашите скъпи електронни устройства допълнителна защита срещу пренапрежение на електричество, което в крайна сметка би ги унищожило.