Тест и измерване на налягане

Инструментите за измерване на налягането играят важна роля в управлението и контрола на процеса. Те са проектирани да се използват както с газове, така и с течности за точно измерване и проверка на налягането. От предотвратяване на повишаване на температурите извън разрешените диапазони до спиране на потенциални експлозии от натрупване на газ, ние разполагаме с оборудване, което да Ви помогне да осигурите точност и безопасност във Вашите процеси.

Как се измерва налягането?

Налягането се класифицира в три вида:

  • Налягане на флуида – измерване на силата на единица площ от флуид, независимо течност или газ.
  • Абсолютно налягане – абсолютната стойност на силата на единица върху повърхност, упражнявана от флуид.
  • Манометрично налягане – разликата между атмосферното и абсолютното налягане. То може да се променя в зависимост от надморската височина, времето и температурата на околната среда. Това означава, че показанията на манометъра могат да варират на различни височини.

Видове уреди за измерване на налягане

Има широка гама от видове инструменти за измерване на налягане, които могат да се употребяват. Тук са някои от най-често използваните видове и тяхната употреба:

  • Манометри – могат да се използват за измерване на всички видове налягане. Предлагат се в аналогов формат, който използва скала и стрелка на мярка за отчитане. Предлагат се и цифрови манометри, които разполагат с цифров екран, който осигурява отчитане с по-висока точност. Те обикновено се използват в общи индустриални приложения, както и в тестови приложения и калибриране.
  • Помпи под налягане – пневматични, вакуумни и хидравлични помпи под налягане се използват за генериране на налягане бързо и лесно до необходимото ниво. Идеални за приложения за калибриране или поддръжка на машини.
  • Измерватели за налягане – служат за измерване на абсолютно налягане, отрицателно налягане или диференциално налягане във въздуха и течностите. Дават изключително бързи и много точни измервания, което ги прави идеални за използване в областта на научните изследвания и разработки.
  • Калибратори за налягане – са устройства, които не само измерват налягането, но се използват за калибриране (проверка) на показанията на други инструменти за измерване на налягането. Те са много точни инструменти и могат да имат множество разширени функции, работещи едновременно, като например като регулатор.

Иновациите през последните години позволиха подобрени технологии да бъдат интегрирани в устройствата, за да позволят събирането на повече данни, да вземат по-точни отчитания и да работят по-ефективно в предизвикателни среди.