Изпитване и измервания

RS Components предлагат широка гама от инструменти за изпитване и измервателни инструменти, използвани в електрическата и електронната сфера. Електрическите изпитвания са жизненоважна процедура за всеки продукт, който използва електричество. Оборудването за изпитване ще установи:

 • дали определени вериги или електрическо оборудване са претоварени
 • локализиране на потенциални рискове от електрически удар и опасност от пожар
 • идентифициране на дефектни електрически работи

Прецизното измерване е от съществено значение, защото ако има грешки в измерването това може да коства скъпо. С доверие във всяко измерване, производителите спестяват време и пари, и подобряват качеството на своите продукти.

Типове мерни единици

Измервателните единици могат да включват следното:

 • Енергия - джаул ( J)
 • Мощност - ват (W)
 • Електродвижеща сила - волт (V)
 • Сила на електрическото поле - волт на метър
 • Електрическо съпротивление - ом (Ω)
 • Електрическа проводимост - сименс (S)
 • Капацитет - фарад (F)
 • Магнитен поток -вебер (Wb)
 • Плътност на магнитния поток - тесла (T)
 • Индуктивност - хенри (H)
 • Сила на магнитното поле - ампер на метър
 • Магнитодвижеща сила - ампер (A)

Оборудването за изпитване и измерване се използва в различни области за измерване и анализ на различни компоненти:

 • Електроника
 • Електрически устройства
 • Изследователски лаборатории
 • Анализ на материалите
 • Производство и анализ на частици

Обхват на оборудване за изпитване и измерване

 • Омметри - измерва съпротивлението на компонент
 • Амперметри - измерва тока
 • Измервателни уреди за капацитет - измерване на капацитета на компонент
 • Измервателни уреди за EMF - за измерване на електронни и магнитни полета
 • Генератори на сигнали - генерират сигнали за целите на изпитване
 • Осцилоскопи и честотни броячи - използвани за генериране на сигнали и последващо измерване на реакцията на обекта, който се изпитва
 • Амперметри - измерване на тока
 • LCR метър - измерва индуктивността, капацитета и съпротивлението на компонент
 • Мултиметър - инструмент с общо предназначение за измерване на напрежение, ток и съпротивление
 • Детектори за високо напрежение

Какво е необходимо да обмислите

Видовете оборудване за изпитване и измерване, които ще бъдат необходими, зависят от видовете материали, които се изпитват и кои от техните свойства трябва да бъдат измерени. Размерът, издръжливостта, преносимостта и цената също са ключови фактори.

Какво е калибриране?

Калибрирането е сравнение на инструмент за изпитване с по-точен стандарт, който може да гарантира точността на инструментите. RS предлага отлична услуга за калибриране:

 • Ново калибрирано, готово за използване оборудване
 • Услуга за повторно калибриране
 • Лаборатория, акредитирана от UKAS (Национален орган за акредитация на Обединеното кралство)
 • Бързо изпълнение и доставка