Предпазни средства

Безопасността на работното място е област от изключително значение, както за работодателите, така и за служителите. Законово задължение на работодателите е да разполагат с правилното оборудване за безопасност и обозначения на работното място. Има много рискове, които трябва да бъдат управлявани и смекчени в зависимост от средата и изпълняваната задача, така че е от основно значение да отделите вре...

ме да прегледате Вашата работна площадка и наличните консумативи за безопасност, за да се уверите, че са подходящи и в съответствие с всички разпоредби.

Ние разбираме колко важна е безопасността за всеки и сме подбрали качествена гама от продукти за безопасност на работната площадка, на които можете да се доверите, когато имате най-голяма нужда от тях.

Налични видове продукти за безопасност на работната площадка

В нашата гама ще намерите обичайни и специализирани продукти за безопасност, които помагат за предотвратяване на подхлъзване и разливане, лекуват наранявания и дори предпазват от излагане на химикали, за да Ви помогнат да запазите Вашето работно място или дом безопасно и да намалим потенциалните рискове. Ние съхраняваме артикули от истински и регулирани марки, включително 3M, ABUS, Ansell и нашата собствена качествена марка RS PRO.

Първа помощ

Наличието на правилно оборудване за оказване на първа помощ може да помогне за спасяването на човешки живот, когато настъпи злополука. Разполагаме с широка гама от комплекти за оказване на първа помощ, включително преносими такива и такива, които се монтират на стена. Както и всички артикули за повторно зареждане на Вашия комплект, включително пластири, превръзки, течност за промиване на очите и общи консумативи за оказване на първа помощ.

Ние предлагаме специализирано оборудване като автоматични дефибрилатори за CPR (кардиопулмонална реанимация), носилки за транспортиране на хора с наранявания и контейнери за остри предмети за безопасно изхвърляне на използваните игли и медикаменти.

Обозначения за безопасност

Ясните обозначения са от основно значение за безопасността на всяко работно място и обикновено са законово изискване. Те се използват за лесно предаване на съобщения или даване на инструкции, които да следвате. Популярните категории обозначения включват:

  • Обозначения за опасност - за предупреждаване на хората за потенциални опасности, напр. електрически удар
  • Обозначения за изход при пожар - много важни обозначения, които показват откъде да излезете и да се евакуирате по време на пожар
  • Пътни знаци - често използвани на строителните обекти за контрол на трафика
  • Видео наблюдение - трайни видими обозначения са важни не само за сигурността, но и за съответствието с GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Аларми за дим и пожарна безопасност

Пожарите представляват сериозен риск както за хората, така и за сградите, в които могат да възникнат. Инсталирането на най-добрите продукти за противопожарна безопасност може да помогне при защитата срещу катастрофалните щети, които пожарите могат да причинят.

Нашите аларми за дим и пожар осигуряват предупреждение възможно най-рано, за да можете да реагирате бързо на работното си място. Нашата гама включва оптични аларми за дим, йонизиращи аларми за дим и детектори за въглероден оксид.

Пожарогасителите са една от най-важните части от оборудването за безопасност, което трябва да се постави на стратегически места, за да бъде лесно достъпно при спешни случаи. Проучете наличните класове, за да сте сигурни, че ще разполагате с правилния тип пожарогасител за различни видове пожари.