Защита от падане

...

RS Components предлага пълна гама оборудване за защита от падане, специално проектирано за работа на височина, където безопасността на ЛПС е жизненоважна за предотвратяване на възможността за падане и е необходима защита от падане. Различните индустрии изискват оборудване за предотвратяване на падане и осигуряване безопасност като приоритет в сфери като строителната индустрия, покриви до скелета, складове с високи етажи, всяка среда, където може да възникне опасност от падане.

Защитата от падане включва използването на система за спиране на падане, която ще спре или ограничи падането при ходене или работа върху повърхност на височина. Системата за предпазване от падане ще включва защита, осигурена от различни части от оборудване за защита от падане, като колан за предпазване от падане, ремъци, спасителни въжета, предпазители от падане, предпазно въже, поотделно или заедно в комплект за предпазване от падане или комплект за възстановяване при падане, известен също като спасителен екип.

Важно е да решите какво Ви е необходимо, за да Ви защитим. Ние предлагаме разнообразна селекция от оборудване, което да подпомогне Вашата защита – от малки части от комплекта до по-големите колани за цялото тяло.

Разгледайте нашата пълна гама от оборудване за защита от падане и предпазване от падане.

  • Комплекти за спиране на падане и възстановяване при падане, спасителни комплекти и оборудване.
  • Ремъци за инструменти, ремъци за предпазване от падане, предпазно въже, ремък за предпазно въже, ремък за предпазване от падане.
  • Предпазни колани срещу падане, колани за цялото тяло, колани за жилетка.
  • Хващащи въжета, спасителни въжета.
  • Блокове за защита от падане, предпазни карабини/карабинери.
  • Чанти за предпазно оборудване.
  • Клетки за мотокари и оборудване за ограничено пространство.