Инженерни изпитвания и измервания

Когато измервате ъгли или нива, важно е Вашите измервания да са точни. Нашата гама от продукти включва оптични, лазерни и ръчни измервателни устройства от водещи доставчици, включително Bosch, DeWalt, Leica, Laserliner, Sola, Stanley, Starrett и RS PRO....

Измерване на нива

Налични са няколко продукта, които Ви позволяват да измервате доколко една повърхност е хоризонтална.

Лазерните нивелири осигуряват високо ниво на точност, а лъчът също се вижда на голямо разстояние. Има три различни типа на тези измервателни нивелири: линейни, точкови и ротационни. Кой тип ще изберете зависи от вида на работата. Например, ротационния лазерен нивелир осигурява 360° лазерна линия и е ефективен за използване във външни пространства, като например при полагане на основите на къща, за да се гарантира, че повърхността е равна.

Нивелирите с течност са евтина, конвенционална алтернатива на лазерния нивелир като същевременно Ви дават високи нива на точност. Те могат да бъдат ръчни или цифрови. Инклинометърът е вид нивелир, който се използва за измерване на ъгъла на наклона.

Измерване на ъгъл

Най-лесният начин за измерване на ъгъл е с транспортир. Има два основни типа транспортир: полукръгли, които измерват до 180°, и скосени, които измерват 360°.

Има много други налични измервателни устройства, които са особено полезни за инженери, които имат нужда от прецизни измервания, включително комбинирани ъгълници и устройства за установяване на центрове и ръбове.

Калибриране на Вашето оборудване

Важно е Вашето оборудване за измерване на ъгъл и ниво да Ви дава точни показания през цялото време и затова калибрирането трябва да се извършва редовно. В RS предлагаме експертна услуга за калибриране, която обхваща оборудване като измервателни уреди, либели и постоянни ъгълници. Нещо повече, нашата лаборатория за калибриране е акредитирана от UKAS (Служба за акредитация на Обединеното кралство), така че да можете да сте сигурни в показанията си.

DTI манометри

DTI манометри

Parallel Sets

Parallel Sets

Surface Roughness Comparators

Surface Roughness Comparators

Дебеломери

Дебеломери

Дюрометри

Дюрометри

Измерватели за височина

Измерватели за височина

Измерватели за дълбочина

Измерватели за дълбочина

Измерватели за резба

Измерватели за резба

Измерватели за свободно пространство

Измерватели за свободно пространство

Измерватели за ъгъл

Измерватели за ъгъл

Измерватели на радиус

Измерватели на радиус

Измервателни уреди за сондажи

Измервателни уреди за сондажи

Индикатори за циферблат

Индикатори за циферблат

Калибри и пръстенни калибри

Калибри и пръстенни калибри

Комплекти за измерване

Комплекти за измерване

Комплекти измервателни блокове

Комплекти измервателни блокове

Микрометри

Микрометри

Повърхностни измервателни уреди

Повърхностни измервателни уреди

Тестери за въртящ момент

Тестери за въртящ момент

Тестери за грапавост на повърхност

Тестери за грапавост на повърхност

Шублери

Шублери