Чип програматори и дебъгери

...

RS Components предлагат набор от програматори на чипове, адаптери, дебъгери и устройства за UV изтриване за всички ваши нужди от програмиране, конфигуриране на софтуера или изтриване. Нашето оборудване поддържа широка гама от чипове, включително EPROM, EEPROM и флаш, GAL и микроконтролери.

Програматори на чипове

Програматорите на чипове, известни също като програматори на ИС или програматори на устройства, са инструменти за разработка, които позволяват програмирането на чипове с памет. Чиповете с памет са устройства, които могат да съхраняват програма, данни или и двете. Има два основни типа инструменти за програмиране, като първият конфигурира целевото устройство директно с гнездо на програматора, а другият може да конфигурира устройството върху печатна платка.

Конфигурация тип гнездо

Прости и лесни за използване, инструментите за програмиране тип гнездо позволяват устройството да бъде поставено в гнездо от горната страна на програматора. Гнездото обикновено е ZIF (нулева сила на вмъкване), но ако устройството не е с DIP корпус, обикновено се използва адаптер за поставяне, който преобразува мястото за поставяне в друго гнездо.

Директно програмиране

При директно програмиране инструментът за програмиране се свързва към печатната платка или чрез конектор, или чрез специален кабел. Този метод често се нарича програмиране в платката или програмиране в схемата. Програматорите на устройства се свързват към компютър чрез паралелен порт, USB порт или LAN интерфейс. Софтуерните програми на компютъра прехвърлят данните към програматора, след това към устройството, където започва процесът на програмиране.

Отстраняване на грешки в чип

Инструментите за отстраняване на грешки в чип се използват за помощ при операции за отстраняване на грешки. Хардуерните устройства ICE (емулация в схема) използват емулатор в схемата за отстраняване на грешки в софтуера във вградена система. Емулаторите зареждат програми във вградената система. Програмите се изпълняват и извършват постепенно бавно идентифициране на проблема. Като алтернатива, отстраняването на грешки в чип или JTAG използва допълнителен интерфейс за отстраняване на грешки в работещ хардуер.

UV изтриващи устройства

UV изтриващите устройства са инструменти, използвани за изтриване на данните, които се съхраняват в EPROM. Инструментите използват добре контролирано излагане на ултравиолетова светлина, за да предизвикат йонизация в силициевия оксид. Това позволява на съхранения в плаващия гейт заряд да се разсее или изтрие.

Адаптери за програмиране на чипове

Адаптерите за програмиране на чипове са аксесоари, използвани заедно с програматорите на чипове. Адаптерите се използват за създаване на прототипи и при разработки. Адаптерите преобразуват корпуса на ИС, за да позволят програмирането на други типове корпуси, включително PLCC, DIL и DIP