Чипове с памет

В RS разполагаме с широка гама от чипове с памет, налични на склад от популярни марки Semiconductor, включително Microchip, AMIC Technology, Atmel, Cypress Semiconductor и Micron....

Какво представляват чиповете с памет?

Чипът с памет обработва код или се използва за съхранение на информация в компютрите и е съставен от огромно количество кондензатори и транзистори.

Какви видове чипове с памет има?

Налични са различни типове чипове с памет и изборът на някой от тях много зависи от приложението.

Разновидностите на паметта с произволен достъп (RAM) включват:

  • Разновидностите на паметта само за четене (RОM) включват: Статична RAM
  • Динамична RAM
  • Енергонезависима статична RAM памет
  • Енергонезависима RAM памет
  • Фероелектрическа RAM

Разновидностите на паметта само за четене (RОM) включват:

  • ROM с маска
  • Електрически изтриваема програмируема ROM
  • Изтриваема програмируема ROM
  • Програмируема ROM
  • Флаш

Повече информация за чиповете с памет

Чиповете с памет са разделени на две категории: първична и вторична памет.

Чиповете с първична памет дават информация директно на процесора и ви предоставят бърз достъп до данните, съхранявани в него. RAM или паметта с произволен достъп е отличен пример за тези типове чипове.

Процесорът не може да има директен достъп до информацията, съхранена във чип с вторична памет, така че те обикновено се използват за съхранение на данни в дългосрочен план. Този тип чип има също така по-голям капацитет и примерите включват твърди дискове и оптични устройства.