Усилватели и компаратори

...

RS Components предлагат широка гама от висококачествени усилвателни интегрални схеми и компаратори от водещи марки в индустрията. Нашите компоненти за монтаж на платка се предлагат в различни диапазони на входно напрежение, с различен брой изводи, корпуси и видове монтаж. Нашите полупроводникови устройства включват най-новите технологии и разработки за подобряване на вашите съществуващи спецификации или бъдещи конструкторски проекти.

Какво представляват усилвателите и какво е тяхното приложение?

Усилвателите са устройства за монтиране върху печатни платки, и се използват за увеличаване на мощността на входния сигнал, често срещан в аудио оборудването. Усилвателят работи, като черпи енергия от захранването и след това създава отделен по-голям сигнал с висока амплитуда, но оставащ в съответствие с първоначалните характеристики на аудио сигнала.

ИС с усилватели са електрически компоненти, които се срешат в потребителски устройства, включително микрофони, електрически китари и други музикални инструменти. Те се срещат и в промишлени приложения, като например РЧ усилвателите се използват в РЧ устройства за управление в системите за управление на процеси.

Какво представляват компараторите и какво е тяхното приложение?

Компараторът е електронен компонент, който работи по начин, подобен на този на усилвателя. Въпреки това, той се различава по това, че вместо да усилва сигнал, може да приеме два входа и да съпостави изхода с най-високото входно ниво.

Компараторите често се използват за преобразуване на аналогови в цифрови сигнали, като например преобразуване на музикални записи в цифрова версия. В промишлените приложения те се използват в детектори на нулата, лостови превключватели и детектори за преминаване през нула.

Какви са различните видове усилватели и компаратори?

Има много различни видове ИС с усилватели и компаратори, предлагани в нашата гама. Някои от най-популярните типове включват:

  • Операционните усилватели, известни още като op-amp, са усилватели с високо усилване, които обикновено имат един изход.
  • Инструментални усилватели включват буферни усилватели и обикновено имат 3 операционни усилвателя в конструкцията си. Използват се в различни типове оборудване за тестване.
  • Изолиращите усилватели се използват като предпазни устройства, тъй като предпазват от различни напрежения, които могат да повредят компонентите на веригата.
  • Компараторите са често срещани устройства, които се използват за сравняване на входната мощност на сигналите, които получават, и извеждат сигнал въз основа на входния сигнал с най-висока мощност.
  • ИС с аудио усилватели са интегрални схеми, които съдържат пълна настройка на усилвателя, постигайки сложно усилване в малки устройства.