Програмируеми логически ИС

...

Програмируемите логически ИС са малки електронни компоненти, използвани за изграждане на цифрови схеми с възможност за преконфигуриране. Когато се произвеждат програмируеми логически ИС или устройства, те имат неуточнена функция, докато интегралните схеми (ИС) са съставени от логически елементи и имат специфична функция. RS Components предлагат широка гама от висококачествени полупроводникови компоненти от водещи марки, включително Altera, Microchip Technology, Xilinx and Lattice Semiconductor.

Кои са основните типове програмируеми логически устройства?

CLPD или сложни програмируеми логически устройства – използват се за реализиране на сложна комбинация или последователни схеми. Устройствата са съставени от блокове на логически масив, програмируеми връзки и I/O блокове

FPGA или програмируема логическа матрица – използва се за изготвяне на прототипи на специфични за приложението интегрални схеми. Тези устройства се състоят от логически блокове, програмируема матрица от превключватели, I/O блокове и междусистемни връзки.

SPLD или просто програмируемо логическо устройство – тези компоненти са най-малкото и най-просто програмируемото логическо устройство. SPLD са разделени на два основни типа, фиксирани логически устройства (FLD) и програмируеми логически устройства (PLD)

За какво се използват програмируемите логически схеми?

Тези универсални полупроводникови устройства за монтиране върху платки се използват в широк спектър от електронни приложения. Някои от най-често срещаните са:

  • Синхронизация
  • Интерфейси за шини
  • Декодери
  • Броячи