Дискретни полупроводници

Разполагаме с богат избор от дискретни полупроводникови устройства – гама от транзистори, диоди, токоизправители и модули. Има редица марки, от които да избирате, включително ON Semiconductors, Vishay, Infineon и DiodesZetex, наред с други. ...

Какво е дискретно полупроводниково устройство?

Дискретният полупроводник е основно противоположността на интегралната схема. Това е отделна схема, която изпълнява само една функция като едно полупроводниково устройство, за разлика от множеството полупроводникови компоненти, които може да намерите в една печатна платка (PCB).

Те обикновено са създадени за функции с висока мощност или честота и в резултат на това изискват специализиран корпус.

Какви примери може да се дадат за дискретни полупроводникови устройства?

Ето няколко примера за отделни устройства:

 • Тиристори: този тип полупроводникови устройства често се използва като превключвател, през който преминават определени количества ток
 • Ценерови диоди: тези дискретни устройства са най-често срещаният тип компонент за регулиране на напрежението
 • Биполярни транзистори: носят както положителни, така и отрицателни заряди в аналогови вериги
 • Мостови токоизправители: наречени така, тъй като се състоят от специфична конфигурация от диоди
 • MOSFET транзистори: транзистори с полеви ефект от метал-оксид-полупроводник, които са широко използвани за превключване и усилване на сигнали
 • Симистори: това са двупосочни превключватели, позволяващи протичане на ток в двете посоки
 • JFET транзистори: транзисторите с ефект на преход се управляват от напрежение и в резултат осигуряват съпротивление
 • Токоизправителни и диоди на Шотки: способни на много бързо превключване при ниски спадове на напрежението
 • DIAC: често се използва за задействане на тиристори
 • Варакторни диоди: използват се в ежедневните обикновени уреди и се управляват от напрежението, приложено през тях

За какво могат да се използват дискретните полупроводникови устройства?

Тъй като те са най-основните части при проектирането, имат широк спектър на използване както в промишлени, така и в потребителски приложения:

 • Спестяване на място: един транзистор Дарлингтън заема по-малко място от два транзистора
 • Тригери: DIAC може да се използва за задействане на симистор
 • Превключване на приложения: JFET транзисторите често се използват по този начин
 • Аналогово и цифрово: MOSFET транзисторите могат да се използват и по двата начина
 • Контролери на мощността: Тиристорите често се използват точно за тази цел
 • Регулатор на напрежението: Ценеровите диоди се използват най-често за този тип задачи