Voltage Converters

Както подсказва името, DC-DC преобразувателят е електронна схема или електромеханично устройство, което взема източник на постоянен ток (DC) и го преобразува от едно ниво на напрежение в друго. Те се използват, когато работното напрежение за някои електронни устройства варира, което налага осигуряването на отделно напрежение за всяко устройство....

Защо е необходимо да се преобразува DC в DC?

AC захранването позволява промяна на нивата на напрежение чрез трансформатор. За съжаление това не работи с DC захранване. Понякога е необходимо да се преобразува мощността, например, от 24V акумулатор на камион в 12V, за да се захрани радиото за кола. Така че е необходимо да използвате преобразувател, за да изключите захранването и да го направите безопасно за устройството.

Видове DC-DC преобразуватели

Предлагат се голямо разнообразие от видове, които да задоволят различни нужди. Някои DC-DC преобразуватели ще увеличат мощността, други ще я намалят, а някои могат да направят и двете. Важно е да знаете спецификациите на използваните преобразуватели, за да избегнете повреда на оборудването. Типовете DC-DC преобразуватели включват:

  • Изолирани DC-DC преобразуватели – в тях изходът е изолиран от входа с вътрешни трансформатори за преобразуване на входа в различно изходно напрежение. Те имат по-високи свойства на изолационно напрежение и за разлика от неизолирания вариант имат способността да блокират шум и смущения.
  • Неизолирани DC-DC преобразуватели – тези устройства нямат никаква изолация между входа и изхода и обикновено се използват за по-малки напрежения. Един недостатък е, че те не предлагат много защита срещу високо електрическо напрежение.
  • Преносим адаптер за захранване за кола – преобразувателите приемат постояннотоковото захранване, което идва от батерията на автомобила, и го намаляват, за да го направят използваемо с лични устройства като DVD плейъри, телефонни конектори, CD плейъри и др.
  • Понижаващ DC-DC преобразувател – наречен по този начин, тъй като се 'снишава' в зависимост входното напрежение. Това устройство произвежда изходно напрежение, което е по-малко от входящото.
  • Повишаващ DC-DC конвертор – прави обратното на понижаващия конвертор и увеличава изходното напрежение.
  • Чук – Този тип преобразувател е подобен на преобразувателите за понижаване. Най-голямата разлика наистина е името. Чук е кръстен на Слободан Чук, човекът, който го е създал.
  • Зарядна помпа – Този преобразувател се използва за повишаване или понижаване на напрежението в приложения с ниска мощност.

Предимства на DC-DC преобразувателите

Задвижването на устройство чрез увеличаване или намаляване на наличното входно напрежение предотвратява повреда или срив. Пространството за батерията също може да бъде намалено.

Изолираните DC-DC преобразуватели са по-безопасни за използване в случаи на вътрешна повреда, тъй като предотвратяват предаването на входното напрежение към изхода.