ОВК, вентилатори и термично управление

Тук, в RS Components, разполагаме с широка гама от решения за ОВК и термално управление, които да отговарят на Вашите нужди....

Какво е ОВК?

Това е съкращение, което означава отопление, вентилация и климатизация. То обхваща всички елементи, необходими за контрол на температурата и качеството на въздуха в сграда или в превозно средство.

Кои са основните елементи в системата за ОВК?

  • Отопление чрез използване на радиатори, котли, термопомпи и други нагревателни елементи.
  • Охлаждането най-често се споменава като климатизация, което използва разширяване и свиване за понижаване на температурата.
  • Вентилация чрез използване на вентилатори, канали и филтри за придвижване на въздуха в сградата или превозното средство и обмен с външен въздух.

Какво е термално управление?

Термалното управление използва пасивни или активни методи за поддържане на машини, оборудване, електроника, батерии и други устройства в рамките на определен температурен диапазон.

Пасивните методи просто се прикрепят към устройството или машината и работят чрез естествена радиация, конвекция или проводимост. Те включват радиатори, студени плочи и тръби за отопление.

Активните методи използват друго устройство за ускоряване на охлаждането, като вентилатор или помпа.

Термалното управление е ключов елемент в електронния дизайн, като поддържането на охлаждане на компонентите има ключова роля. Прегряването е една от основните причини за неизправност на съвременните устройства. Например, съвременните компютри обикновено използват както активни, така и пасивни методи за охлаждане с радиатор и вентилатор на процесора, за да осигурят необходимото охлаждане.

Тук, в RS Components, разполагаме с широка гама от решения за ОВК и термално управление, които да отговарят на Вашите нужди.