Управление на кабели

За да скриете кабелния канал в здрава стена, трябва да следвате някои основни стъпки. Първо трябва да направите канал в стената, като се уверите, че той е с 6mm по-широк и с 3mm по-дълбок от изолационна тръба, която използвате. След това отрежете изолационната тръба до необходимата дължина и прокарайте кабела си през нея. Това вече може да се фиксира в канала с помощта на всяка самозалепваща подло...

жка, щипки за изолиращи тръби или пирони, преди да се измазва стената за чисто, стегнато покритие.

Определяне на размера на изолационната тръба

За да изчислите необходимия размер на изолационната тръба, първо трябва да умножите площта на напречното сечение на всеки кабел по съответния коефициент, като общият коефициент за всеки от Вашите кабели не трябва да надвишава коефициента на капацитет, препоръчан за всеки диаметър на тръбата.

Диаметър на проводника (mm)      Коефициент на капацитет

·         16mm                                           290

·         20mm                                           460

·         25mm                                           800

·         32mm                                           1400

Колко кабела влизат в изолационната тръба и канала?

Препоръчителният максимален процент на запълване на изолационната тръба, съдържаща само 1 проводник, е 53%. За 2 проводника максималният процент е 31% и ако изолационната тръба съдържа 3 или проводника, максималният процент е 40%. Размерът на изолационната тръба, от която се нуждаете, може да бъде проверен чрез изчисляване на площта на напречното сечение на проводниците, които ще се съдържат в изолационната тръба.

При вграждане на сгъвания в изолационна тръба се препоръчва 15% да се извадят от използваната максимална площ на напречното сечение. Също така трябва да избягвате използването на 2 или повече огъвания от 90° в една секция на излоационната тръба.