Кабели и проводници

Ние предлага широка гама от висококачествени кабели и проводници като контролен и инструментален кабел, ethernet кабел и проводници за оборудване. Тук ще намерите и специализирани безхалогенни кабели, включително кабел за високоговорител, коаксиален кабел и такъв с влакна, лентов и високотемпературен кабел. Ние разполагаме с всички принадлежности, от които ще се нуждаете от термосвиваеми и други п...

родукти за защита на кабели, до кабелни връзки и системи за етикетиране.

Каква е разликата между кабели и проводници?

Кабели и проводници са термини, използвани в електрически и комуникационни приложения. Обикновено кабелите представляват серия от проводници, които са свързани, сплетени или усукани заедно, след което са покрити с външна обвивка.

Проводникът е типичен единичен метален прът или нишка, намиращи се в почти всяко електрическо или електронно приложение. И двата пренасят електрически ток или телекомуникационни сигнали, и ние предлагаме широка гама от кабели и проводници, които да отговарят на Вашите нужди.

Съвместими с RoHS

Нашите продукти отговарят на условията за RoHS (Ограничаване на опасни вещества). Ние сме предприели всички разумни стъпки, за да потвърдим това твърдение. Информацията се отнася само за продукти, продадени на или след датата на сертификатите.

Информация за приложението

Кабелите и проводниците се използват широко за захранване на уреди и за Вашето електрическо оборудване. Обикновено това са телевизори, перални машини, компютри, смартфони, таблети и ИТ устройства. Ние доставяме широка гама от кабели и проводници в приложения за електрическо захранване, аудио, мрежи и телекомуникации.